Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Estudis d’allaus

Tipologia de l’estudi: LES ALLAUS

1. ALLAUS,CONCEPTE i TIPOLOGIA

1.1 Forces que actuen sobre el mantell nival

1.2 Factors que poden influir en el desencadenament d’una allau.

1.3 Criteris d’identificació de les zones d’allaus

1.4 Descripció de les allaus per la seva morfologia

1.5 Descripció de les allaus per les seves característiques nivològiques.

1.6 Classificació de les allaus segons la clau Nimet

2.IMPACTE I PREVENCIÓ CONTRA LES ALLAUS

2.1    Introducció

2.2    Classificació dels mètode de prevenció

2.3    Descripció de les actuacions

2.4    Desencadenament artificial d’allaus

3.PREDICCIÓ REGIONAL I LOCAL DE RISC D’ALLAUS

3.1    Predicció regional

3.2    Predicció local

   

 

Copyright ©2006 geonival.com