Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

  Els nostres serveis

Empresa ubicada a Roses, Alt Empordà, especialitzada en Geotècnia, Enginyeria del Terreny, Medi Ambient i prevenció del Risc d’allaus.

Des de l’any 2000 i fins a l’actualitat GEONIVAL, Geologia aplicada s.l. ha realitzat nombrosos estudis:

  • estudis geotècnics (≈ 700). Dins d’aquests estudis hi ha nombroses obres d’habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars (fins a 14PP), naus industrials, pavellons esportius, edificis de serveis municipals (dispensaris), residències de gent gran, piscines municipals, etc
  • estudis geotècnis per a urbanització, plans parcials urbanístics;
  • estudis d’estabilitat de talussos amb propostes de solució. Aquests estudis s’enfoquen principalment a l’obra pública (carreteres) i a construccions menors (habitatges);
  • estudis d’impacte ambiental i/o paisatgístic;
  • estudis hidrogeològics amb assaigs de permeabilitat, principalment per a abocadors, gestors de residus i administracions en general;
  • estudis sobre l’afectació de les allaus de neu a infraestructures projectades (vials d’accés en muntanya, estacions de esquí i dominis de muntanya en general);
  • execució d'obres en pistes d'esquí (instal·lació de paravents).

Copyright ©2006 geonival.com