Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Estudis d’impacte ambiental

La gran majoria dels abocadors existents (siguin controlats o parcialment controlats) estan situats en ubicacions d’alta possibilitat de contaminació doncs molts d’ells es localitzen en barrancs amb drenatges de lleres estacionals o zones permeables.

Per aquesta raó realitzem una sèrie d’estudis per tal de caracteritzar la geologia i hidrogeologia de la zona estudiada i abordar el problema del segellat o adequació de l’abocador existent a la normativa actual.

Aquests estudis pretenen avaluar:

  • La possible afectació dels productes lixiviats generats a partir de la interacció residu sòlid urbà-aigua als aqüífers veïns;

  • Estudiar les característiques geotècniques del terreny i els riscos geològics existents (risc d’inundació , sismicitat , etc...).

  • Establiment del pla corrector i de minimització d’impactes, així com mesures de seguiment i control.

Estudis realitzats:

  • Abocador comarcal Pedret i Marzà

  • Abocador comarcal de Solius

  • Abocador comarcal de Lloret

  • Abocador comarcal del Ripollès

   
 

 

Copyright ©2006 geonival.com