Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

  Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Publicacions científiques

  • Doctor en Ciències Geològiques pel Departament de Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona, Desembre del 1999. Tesi Doctoral amb el títol: “Drifting snow: processes and effects on the snow cover” (El transport de la neu pel vent: processos i efectes en el mantell nival).

  • Font D.; Mases M. & Vilaplana J.M. 1998a. Experimental mass flux measurements: a comparison of different gauges with theoretical estimated data. Annals of Glaciology (26) p.225-230.

  • Font D.; Naaim-Bouvet F. & Roussel M. 1998b. Drifting snow acoustic detector. experimental tests in La Molina, Spanish Pyrenees. Annals of Glaciology (26) p.221-224.

  • Mases, M.; Martinez, H.; Vilaplana, J.M.; Font, D. 1996. Medidas de transporte de nieve por el viento en el Pirineo oriental catalan. Geogaceta, 20 (5), p.1107-1108.

  • Mases M., Font, D.& Vilaplana J.M.1998. Relation between snowdrift development and drifted snow during a wind episode. Annals of Glaciology (26) p. 144-148.

  • Font D.; Furdada G. & Vilaplana J.M. 2000 (in press). Aeolian Susceptibility Maps: Methodology and applications. Annals of Glaciology (32).

  • Font D.; Sato T.; Kosugi K.; Sato A. & Vilaplana J.M. 2000 (in press). Mass flux measurements in a cold wind tunnel. Comparison of the mechanical traps with a Snow Particle Counter. Annals of Glaciology (32).

 

Copyright ©2006 geonival.com